Taules de treball

La diagnosi del Pla Menorca Jove, ens dóna la informació estadística i les dades recollides als estudis de la realitat menoquina. Açò és fonamental, però ens falta una informació complementària que és indispensable, la visió dels especialistes en els diferents àmbits sectorials. Les taules de treball ens ha donat l'oportunitat d'aconseguir l'experiència, la ilusió i la vivència de tot Menorca.S'han dut a terme cinc taules temàtiques.

TAULA DE CREIXEMENT PERSONAL I PARTICIPACIÓ. S'han tractat qüestions com habitatge, família, emancipació, participació ciutadana i visió del jovent menorquí dins el seu desenvolupament en edat jove.TAULA D'OCUPACIÓ – FORMACIÓ. S'han tractat qüestions relacionades amb ocupació, formació i educació.


TAULA D'OCI I TEMPS LLIURE. S'han tractat temes d'oci i temps lliure i cultural, de la defensa de la llengua catalana i la promoció dels joves artistes de Menorca, i el turisme juvenil que volem.


TAULA DE SALUT. S'han tractat qüestions sobre salut, esports i tots els hàbits que assegurin una ciutadania més sana des del punt de vista físic, psicològic, mental i emocional. 
Compartir
CIME
Menorca es jove - Joventut i participació