Taules de treball

La diagnosi del Pla Menorca Jove, ens dóna la informació estadística i les dades recollides als estudis de la realitat menoquina. Açò és fonamental, però ens falta una informació complementària que és indispensable, la visió dels especialistes en els diferents àmbits sectorials. Les taules de treball ens donen l'oportunitat d'aconseguir l'experiència, la ilusió i la vivència de tot Menorca.Pots participar a les cinc taules temàtiques. Participa a totes o les que t'interessin més.

Tens cinc taules temàtiques on pots participar:TAULA DE CREIXEMENT PERSONAL I PARTICIPACIÓ. Necessitam la teva opinió i la teva aportació en qüestions com habitatge, família, emancipació, participació ciutadana i visió del jovent menorquí dins el seu desenvolupament en edat jove. Opina sobre tot el que t'afecta com a jove i com a persona de ple dret.

II informe de la taula de treball de creixement personalTAULA D'OCUPACIÓ – FORMACIÓ. La teva opinió i la teva aportació és important en qüestions relacionades amb ocupació, formació i educació.
II informe de la taula d'ocupació i formació

TAULA D'OCI I TEMPS LLIURE. Jove, has de ser el responsable de l'oferta d'oci i temps lliure i cultural, de la defensa de la llengua catalana i la promoció dels joves artistes de Menorca, i tractarem el turisme juvenil que volem.


I informe de la taula d'oci i temps lliure

II informe de la taula d'oci i temps lliure

TAULA DE SALUT. La veu del jovent ha de guiar-nos en les actuacions sobre salut, esports i tots els hàbits que assegurin una ciutadania més sana des del punt de vista físic, psicològic, mental i emocional.


I informe de la taula de salut

II informe de la taula de salut


 
Compartir
CIME
Menorca es jove - Joventut i participació